Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

‘Patiënten verblijven te lang in curatieve ggz’

Doordat ambulante ggz nog niet overal gerealiseerd is, kunnen patiënten niet weg uit instellingen, blijkt uit een rapport van het Zorginstituut Nederland.

Lees het volledige artikel

‘Veel mensen met LVB gedwongen opgenomen in ggz’

Uit onderzoek van psychiater Jeanet Nieuwenhuis blijkt dat een op de vier patiënten die gedwongen worden opgenomen een licht verstandelijke beperking heeft.

Lees het volledige artikel

De drie do’s and don’ts van VBHC

Santeon-directeur Leonique Niessen formuleert de drie belangrijkste do’s and don’ts rond value based healthcare.

Lees het volledige artikel

‘Hartzorg voor vrouwen moet beter’

Hartstichting en ZonMW ínvesteren 0,5 miljoen euro in vijf onderzoeksprojecten.

Lees het volledige artikel

Aan de leiband van het ministerie

Het Zorginstituut en de NZa fungeren als spreekbuis van VWS. Daarmee hollen ze de democratie uit.

Lees het volledige artikel

Wegenwacht voor seniorenhulp gelanceerd

LiveSafe gebruikt GPS-tracking en biedt een app aan.

Lees het volledige artikel

Novadic-Kentron en Zorg van de Zaak willen samenwerken

Samenwerking wordt voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten.

Lees het volledige artikel

‘TOPGGz bespaart geld en leed’

De Stichting TOPGGz heeft patiënten de afgelopen 10 jaar sneller op de juiste plek gekregen, zeggen Werner Brouwer en Kim Putters.

Lees het volledige artikel

IGZ: ‘Onvoldoende zorg rond moordenaar Els Borst’

Zorg rond zorgmijder onvoldoende: ‘hulpverleners volgden regels maar hadden meer moeten doen.’

Lees het volledige artikel

Gezondheidsraad gaat volledig digitaal


Vanaf vandaag, 7 maart 2017, brengt de raad zijn adviezen alleen maar nog digitaal uit, compleet met nieuwe huisstijl. Twee WBO-adviezen illustreren de nieuwe lay out.

Lees het volledige artikel

WBO: tuberculosescreening


In Nederland worden risicogroepen gescreend op tuberculose door de GGD.

Lees het volledige artikel

Schots sterftecijfer blijft dalen

Het Schotse patiëntveiligheidsprogramma blijft klinkende resultaten behalen.

Lees het volledige artikel

WBO: essentiële begrippen belicht


Voor de uitvoering van bepaalde bevolkingsonderzoeken is een vergunning vereist van de minister van VWS.

Lees het volledige artikel

‘Verregaande standaardisering nodig in de ggz’

GGZ Nederland wil dat het roer omgaat in de ggz, zodat de regeldruk kan worden verlaagd.

Lees het volledige artikel

Zeventien organisaties onderzoeken ouderenzorg

Onder meer de LHV, Alzheimer Nederland, NVZ en Patiëntenfederatie Nederland brengen problemen in de ouderenzorg in kaart.

Lees het volledige artikel

ZMC en Evean starten Recura Revalidatie

In het revalidatiecentrum werken medisch specialisten en medewerkers op het gebied van ouderenrevalidatie samen.

Lees het volledige artikel

Veilig werken met vinylchloride monomeer


Beroepsmatige blootstelling aan vinylchloride monomeer (VCM) kan leiden tot leverkanker.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport ‘tarwemeelstof’


De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad uitgangspunten adviseert voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport ‘1,2-dibroomethaan’


De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad uitgangspunten adviseert voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek.

Lees het volledige artikel

Rol van de apotheker in de gezondheidszorg

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) organiseert op zaterdag 18 februari 2017 het symposium “Rol van de apotheker in de gezondheidszorg”.

Lees het volledige artikel

Sector welzijn, volksgezondheid en gezin engageert zich om klimaat te verbeteren

Vandaag werden op het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, engagementen ondertekend met de acht koepelorganisaties van welzijn, volksgezondheid en gezin om de klimaatverandering aan te pakken.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s


Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s. Met onder meer NFU-voorzitter Ernst Kuipers en commissievoorzitter Pim Assendelft: ‘Onderzoek buiten de muren van het umc wordt marginaal bediend’.

Lees het volledige artikel

Zwangere vrouwen al rond dertien weken echo aanbieden


De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het programma van prenatale screening.

Lees het volledige artikel

Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s


Graadmeter # 4 over onderzoek van umc’s. Met onder meer NFU-voorzitter Ernst Kuipers: "Antwoorden op korte en op lange termijn moeten in een goede balans zijn."

Lees het volledige artikel

Pagina's